2009/May/21

งวดนี้หวยออกที ทำให้รถผมเป็นที่จับตามองมากขึ้น

นอกจากรถสวยแล้ว 

ทะเบียน Audi

พ-4111 

ตรงกับเลขที่ออกหวยล่าสุดคือคือ....111411 

มีแต่คนบอกว่าเล่นหวยป่าว

ถ้าเล่นป่านี้ถูกไปนานแล้ว... 

Comment

Comment:

Tweet