2010/Mar/20

หนังจากที่ตามหามานาน...ในที่สุดก็ได้มาครอบครอง

Luminor Panerai

PAM 93

รุ่นนี้พิเศษกว่ารุ่นอื่นๆของPanerai เพราะว่า ...

 1. เลิกผลิตในปี 2001

2. ผลิตมาแค่ 2500 เรือน

3. หน้าปัดสีฟ้า

4.ตัวเรืองผลิตจากไทเทเนียม มีนำ้หนักเบา

5. สายหนังจรเข้สีฟ้าอมเขียว